fbpx

POGOJI POSLOVANJA

SPIJETE VSAJ 3 KAVE NA DAN?

Ponudba za popolnoma brezplačen kavomat velja za vse voznike, ki v povprečju spijejo vsaj 3 kave na delovni dan. Takrat je kavomat za njih popolnoma zastonj! V primeru, da so vozniki manjši porabniki kave, lahko montažo kavomata v vozilo ali zavrnejo ali pa sprejmejo spodnjo ponudbo.

0 KAVA
v povprečju na delovni dan
10
Doplačila/mesec
0 KAVI
v povprečju na delovni dan
5
Doplačila/mesec
0 KAVE
v povprečju na delovni dan
0
Doplačila


S tem načinom se zavarujemo pred možnim goljufanjem, kot je npr. kupovanje kavnih kapsul drugih proizvajalcev, montaža kavomatov v vozila , katerih vozniki so ali majhni porabniki kave ali pa za storitev niso navdušeni. Pravi pivci kave bodo brez težav dosegli minimalno količino 3 popitih kav na delovni dan.

Za računanje povprečja se upošteva 22 delovnih dni na mesec. V izračun se voznikom v prid upoštevajo nepredvideni dogodki, kot so bolniška odsotnost, dopust in popravila. Povprečje nad 3 kave se vam v dobro prenaša v naslednje mesece.

PREPROSTO DELOVANJE

Pripravite si kavo tudi med vožnjo, brez nepotrebnih postankov!